อธิบดี พช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 จังหวัดเชียงราย

🌿ศพช.ลำปาง🌿
วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
🌾 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล (CLM) บ้านดอยฮางใน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย
🌾 ในโอกาสนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง พัฒนาการอำเภอทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย และคณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมพิธีและร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ และพืชสมุนไพร ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสามัคคีของทุกภาคส่วน ในการร่วมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้พร้อมสำหรับการเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีและทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย🎯
📸 ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)