ศพช.ลำปาง เข้าร่วมและรับฟังพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : คณะทำงาน Change for good ของกระทรวงมหาดไทย

♦️ ศพช.ลำปาง ♦️ เข้าร่วมและรับฟังพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : คณะทำงาน Change for good ของกระทรวงมหาดไทย
🎯 วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.
🟡 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : คณะทำงาน Change for good ของกระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
🟡 โดย นายยอดชาย​ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เข้าร่วมการฝึกอบรม​ดังกล่าว ณ​ ศพช.นครนายก​ และมอบหมายให้นางอัญชลี​ ป่งแก้ว​ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล​ พร้อมทีมงานเข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษจากท่านประธานฯ​ ในครั้งนี้ ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting​ถ่ายทอดสัญญาณจาก​ ศพช.นครนายก​ ณ​ ห้องประชุม​ 2​ อาคารอำนวยการ​ ศพช.ลำปาง​
🟡 ซึ่งโครงการดังกล่าว​ มีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทยแบบ Change for good ในการสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น ทั้งการยกระดับการปฏิบัติงานและปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น​ มุ่งหมายให้บุคลากรในสังกัด ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้นและมีคุณค่าต่อสังคม สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง​ ๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
📷 ภาพ​/ข่าว​ โดย​ 📝
📢 ศพช.อุดรธานี และ​ ศพช.ลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)