นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผอ.ศพช.ลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 จังหวัดพะเยา

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 จังหวัดพะเยา โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 3 และ 16 เป็นประธานคณะกรรมการฯ

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และได้มีการนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามจากผู้เข้ารับการคัดเลือก 2 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทพัฒนาการอำเภอ : นางนันทิยา ยาเจริญ พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน
2) ประเภทนักวิชาการ : นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 จังหวัดพะเยา โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 3 และ 16 เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมเข้าชมนิทรรศการ​ และรับฟังการนำเสนอผลงาน​ ตอบข้อซักถามจากผู้เข้ารับการคัดเลือกประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน โดย นางศรสวรรค์ สุวรรณรัตน์​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา

ในการนี้คณะกรรมการ​ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง​ หมู่ที่​ 4​ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา​ ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)