นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เข้าร่วมบันทึกเทป “แม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจ NEW NORMAL”

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.

ศพช.ลำปาง ให้การสนับสนุนสถานที่ ในการบันทึกเทป “แม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจ NEW NORMAL การใช้ชีวิตยุคโควิด-19 ในแบบเศรษฐกิจพอเพียง..ที่ว่างสร้างอาหาร” นำโดยนางจินตณา โอสถธนากร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง เข้าร่วมบันทึกเทปดังกล่าว

ในการนี้ นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผอ.ศพช.ลำปาง รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ร่วมบันทึกเทปและประชาสัมพันธ์ฐานการเรียนรู้ของศูนย์ฯ ได้แก่ ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คนมีน้ำยา (การทำน้ำยาอเนกประสงค์) และฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ (การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดโคนน้อย)

(Visited 1 times, 1 visits today)