นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 3 และ 16 เป็นประธานคณะกรรมการฯ

ในการนี้ นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ มีการนำเสนอผลงาน ตอบข้อซักถาม และเยี่ยมชมนิทรรศการจากผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละประเภท ดังนี้
▶️การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน
1) ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน : นายสมนึก บุญยี่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2) ประเภทพัฒนาการอำเภอ : นายประทวน ศรีรัตนพันธ์ พัฒนาการอำเภอเทิง
3) ประเภทนักวิชาการ : นางสาวชาลิสา กาปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
▶️การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ
1) ประเภทซื่อสัตย์ : นางกาญจนา ศรีพรหม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย โดยมีนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 3 และ 16 เป็นประธานคณะกรรมการฯ

ในเวลา 09.00​ น.​ ณ​ ห้องประชุม​บ้านสันผักแคใหม่​ ม.14​ ต.ม่วงคำ​ อ.พาน​ จ.เชียงราย

คณะกรรมการฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลงาน ตอบข้อซักถาม และเยี่ยมชมนิทรรศการจากผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน​ ประจำปี​ 2563​ ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน : นางสาวแสงวรรณ​ สมปาน​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพาน

และในเวลา​ 13.00 น.​ ณ​ ศูนย์เพื่อน้องหญิง​ บ้านแม่แก้วพัฒนา​ ม.17​ ต.แม่อ้อ​ อ.พาน​ จ.เชียงราย​

คณะกรรมการฯ​ เข้ารับฟังการเสนอผลงาน​ และเยี่ยมชมนิทรรศการ​ ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี​ ต.แม่อ้อ​ อ.พาน​ จ.เชียงราย ในการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)