นางอภิญญา​ โกมลรัตน์​ ผอ.ศพช.​ล​ำ​ปาง ให้การต้อนรับ​ นายนิวัต​ิ น้อยผาง​ รองอธิบดี​กรมการพัฒนาชุมชน​

วันที่​ 27​ มิถุนายน​ 2563​

นางอภิญญา​ โกมลรัตน์​ ผู้อำนวยการศูนย์​ศ​ึ​กษาและ​พัฒนา​ชุมชน​ล​ำ​ปาง​ พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน​ฯ​ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง​และบุคลากร​ศูนย์ฯ​ ให้การต้อนรับ​ นายนิวัต​ิ น้อยผาง​ รองอธิบดี​กรมการพัฒนาชุมชน​ และนำเยี่ยมช​มพื้นที่และกิจกรรมของ ศพช.ลำปาง ตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ในการนี้​ นายนิวัต​ิ​ น้อยผาง​ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน​ ได้สอบถามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้คำแนะนำในการขับเคลื่อน​กิจกรรม​ดังกล่าว​ ตลอดจนให้กำลังใจในการทำงาน​ ณ อาคารอาลัมภางค์ ศพช.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)