นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย

09 กรกฎาคม 2563 /

22:17 น.

นางอภิญญา​ โกมล​รัตน์​ ผอ.ศพช.ลำปาง​ พร้อมบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมลงนามถวายพระพร​ และร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

02 มิถุนายน 2563 /

13:55 น.