E-Book 10 เมนูอาชีพ…แก้จน

สนุกไปกับหลากหลายอาชีพให้เลือกสรรที่สามารถสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ในวันหยุดให้กับผู้ที่สนใจ ตามโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง>>>>>https://online.pubhtml5.com/ywmf/kvyf/

(Visited 1 times, 1 visits today)