สรุปโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการหลักสูตร พัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

E-BOOK สรุปโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการหลักสูตร พัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกลิงค์ด้านล่างนี้

http://online.anyflip.com/gfbxe/cqrc/mobile/index.html

(Visited 1 times, 1 visits today)