ศพช.ลำปาง เชิญรับชม รวม VDO สื่อการสอน 6 หลักสูตร ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3)

ศพช.ลำปาง เชิญรับชม รวม VDO สื่อการสอน 6 หลักสูตร

ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3) บันทึกผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

รุ่นที่ 11 การทำถั่วแปบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เวลา 09.30-11.00 น.

รุ่นที่ 12 การทำขิงหนึบอบน้ำผึ้ง เวลา 13.30 – 15.00 น.

ดำเนินการวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รุ่นที่ 13 การผลิตอาหารไก่ไข่ลดต้นทุน เวลา 09.30-11.00 น.

รุ่นที่ 14 การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แหนแดง เวลา 13.30 – 15.00 น.

ดำเนินการวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

รุ่นที่ 15 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ เวลา 09.30 – 11.00 น.

รุ่นที่ 16 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เวลา 13.30 – 15.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)