เอกสารรายงานปฏิบัติการ 90 วัน Quick Win ตามโครงการ “อาหารปลอดภัย By ศพช.ลำปาง”

รายงานผลความก้าวหน้า ปฏิบัติการ 90 วัน Quick Win ตามโครงการ “อาหารปลอดภัย By ศพช.ลำปาง”

ช่วงเริ่มดำเนินการ โดยการจะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน, ผู้นำต้องทำก่อน, จากนั้นผนึกกำลัง ตั้งระบบ ทำให้ครบวงจร…และใส่ใจดูแลให้ผลผลิตงอกงามต่อไป

คลิกลิงค์ : https://online.anyflip.com/gfbxe/hqyc/mobile/index.html

(Visited 1 times, 1 visits today)