มาแล้วบ่หลงไหล บ่ใจ่เมืองรวง Clip การนำเสนอโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐ กิจกรรมที่ 5 โดย ศพช.ลำปาง

มาแล้วบ่หลงไหล บ่ใจ่เมืองรวง 🌾🎯
  Clip การนำเสนอโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐ กิจกรรมที่ 5
               โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)