ศพช.ลำปาง​ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้​ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ​ชีวิต​ตา​มหลัก​ทฤษฎี​ใหม่​ประยุกต์​สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล​” ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565

ศพช.ลำปาง​ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้​ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ​ชีวิต​ตา​มหลัก​ทฤษฎี​ใหม่​ประยุกต์​สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล​” ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565

12 พฤศจิกายน 2564 /

09:36 น. /

ดาวน์โหลด

ศพช.ลำปาง​ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้​ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ​ชีวิต​ตา​มหลัก​ทฤษฎี​ใหม่​ประยุกต์​สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล​” ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565​

ศพช.ลำปาง​ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้​ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ​ชีวิต​ตา​มหลัก​ทฤษฎี​ใหม่​ประยุกต์​สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล​” ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565​

10 พฤศจิกายน 2564 /

20:30 น. /

ดาวน์โหลด

ศพช.ลำปาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 อัตรา

ศพช.ลำปาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 อัตรา

07 พฤศจิกายน 2564 /

19:05 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 มีนาคม 2564 /

21:09 น. /

ดาวน์โหลด