ติดต่อเรา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ตู้ ปณ.9 เลขที่ 83 หมู่ 10 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-829768 โทรสาร 054-829808
พิกัดแผนที่ : https://goo.gl/maps/CV2r8xZiuzoTadE76
(Visited 1 times, 1 visits today)