เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 10 ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง จ.ลำปาง ติดถนนสาย ลำปาง-เชียงใหม่

ห่างจากตัวเมืองลำปาง 7 กิโลเมตร  ให้บริการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)