ชาว ศพช.ลำปาง 🌱 รวมใจปลูกต้นไม้คนละต้น 🍀 เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

😍🥰🥳 เรื่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยความร่มรื่นชื่นรมย์ 🌾⛅️ชาว ศพช.ลำปาง 🌱 รวมใจปลูกต้นไม้คนละต้น 🍀 เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ทั้งไม้มงคล 🌳 ไม้ดอก 🌺 ไม้ผล 🥑 และพืชสมุนไพร 🌿 เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์เติมเต็มพื้นที่สีเขียว สืบสานการอนุรักษ์และขยายผลพื้นที่เรียนรู้พรรณไม้ในพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร ศพช.ลำปาง
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานแห่งล้านนา

(Visited 1 times, 1 visits today)