ส่งต่อเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1

🥰😍 ส่งต่อเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 จากพี่ ๆ โคก หนอง นา ศพช.ลำปาง จากการเพาะขยายพันธุ์ในพื้นที่ต้นแบบฯ เริ่มที่ 37 เมล็ดพันธุ์ สู่ 1,600 เมล็ดพันธุ์ เพื่อพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และขยายผลเมล็ดพันธุ์กระจายสู่ชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหารไปด้วยกัน 🌱🌿
(Visited 1 times, 1 visits today)