ศพช.ลำปาง ร่วมดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 2 วันที่ 2

🎯 มหาดไทย ปลุกพลัง “อำเภอนำร่อง” ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’’ ประชาชนชาวไทย
📌 ศพช.ลำปาง ร่วมดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 2
🔸 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นำโดยนายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมสนับสนุนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 2 อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง โดยมีกิจกรรมวันที่ 2 ดังนี้
🔹 กิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ จำนวน 5 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานฅนรักษ์แม่โพสพ ฐานฅนรักษ์สุขภาพ ฐานฅนรักษ์ป่า ฐานฅนมีไฟ และฐานฅนรักษ์น้ำ โดย ทีมวิทยากร ศพช.ลำปาง
🔹 เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างรูปธรรมความสำเร็จในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
🔹 กิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ การวางแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ AIC (Influence : I) โดย ทีมวิทยากร ศพช.ลำปาง
🔹 กิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ การวางแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ AIC (Control : C) โดย ทีมวิทยากร ศพช.ลำปาง และได้รับความกรุณาจากอาจารย์คณิต ธนูธรรมเจริญ ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักพระราชวัง เป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้เกียรติเติมเต็มความรู้และคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ ของอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
🔸 ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ได้ส่งมอบแนวทางพัฒนาอำเภอแม่ใจแก่นายอำเภอแม่ใจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
📷 ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)