ศพช.ลำปาง “ร่วมใจ พุธพัฒนา คืนชีวิตให้แผ่นดิน”

#ศพช.ลำปาง#
– ศพช.ลำปาง “ร่วมใจ พุธพัฒนา คืนชีวิตให้แผ่นดิน”
– วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “การจัดทำปุ๋ยหมักแห้งแบบด่วน” ณ ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เพื่อนำมาบำรุงดินและพืช โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
– การทำปุ๋ยหมักแห้งแบบด่วนนี้ มีอัตราส่วน 1 :1 :1 :1 (แกลบดิบ :แกลบดำ :แกลบกลาง :ปุ๋ยคอก :รำละเอียดพอประมาณ) ผสมน้ำหมักชีวภาพรสจืด 1 :50 ราดบนกองปุ๋ยให้ชุ่ม ใช้มือกำและบีบปุ๋ยจับกันเป็นก้อน โดยให้มีน้ำซึมตามร่องมือ สูตรนี้จะย่อยสลายได้เร็วประมาณ 1 สัปดาห์ เกิดจุลินทรีย์ขาวที่เป็นประโยชน์ ด้วยเทคนิคการผสมใช้พั่วชนิดแบนผู้พลิกอยู่กันคนละฝั่ง ใช้พลั่วสอดกองปุ๋ยฝั่งละครึ่งพร้อมๆ กัน ให้พลั่วชนกันและพลิกไปพร้อมกัน ไม่ต้องยกพลั่ว จะได้กองปุ๋ยที่คลุกเคล้ากันอย่างลงตัวและสวยงาม โดยได้ปุ๋ยหมักแห้งไว้ใช้ประโยชน์ จำนวน 80 กระสอบ

(Visited 1 times, 1 visits today)