ศพช.ลำปาง ประสานวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

ศพช.ลำปาง ประสานวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผอ.ศพช.ลำปาง มอบหมายให้ นางอัญชลี ป่งแก้ว หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมทีมงาน เข้าประสานวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาการอำเภอ อำเภอละ 1 คน และพัฒนากร อำเภอละ 1 คน จำนวน 206 คน กำหนดดำเนินการ รุ่นที่ 1 วันที่ 19-22 กันยายน 2563 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
ในการนี้ นางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และนายวีรพล เทพานนท์ นักวิชาการคลังชำนาญการ ให้การต้อนรับพร้อมร่วมวางแผนการฝึกอบรม ณ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)