ศพช.ลำปาง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน กิจกรรมย่อยที่ 1.2 พัฒนาฐานการเรียนรู้

วันที่​ 23-24 เมษายน 2563
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง​ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 1.2 พัฒนาฐานการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2563 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง​ โดยวิทยากรจาก​องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว​ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลวอแก้ว​ อ.ห้างฉัตร​ จ.ลำปาง​ ซึ่งในวันแรกมีกิจกรรม 6 ฐานการเรียนเรียนรู้ ดังนี้
1. ฐานคนเอาถ่าน​ ฝึกปฏิบัติการผลิตเตาเผาถ่าน​ 200​ ลิตรแบบไร้ควัน
2. ฐานคนรักษ์แม่โพสพ​ ฝึกปฏิบัติการเพาะกล้านาอินทรีย์​ (นาโยน)​ และการทำข้าวกล้องงอกไร้มอด
3. ฐานคนรักษ์น้ำ​ ฝึกปฏิบัติการทำจุลินทรีย์บอล​ เพื่อบำบัดน้ำเสีย

4. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ฝึกปฏิบัติการทำน้ำมะพร้าวเทียมกระตุ้นจุลินทรีย์ในน้ำหมัก​ และการทำปุ๋ยหมักแห้งแบบด่วน
5. ฐานคนมีน้ำยา​​ ฝึกปฏิบัติการทำน้ำยาอเนกประสงค์​ลดสารเคมีด้วยน้ำหมักรสเปรี้ยว​ (สับปะรด​ มะกรูด​ มังคุด)​
6. ฐานคนรักษ์สุขภาพ ฝึกปฏิบัติการทำสมุนไพรพอกหน้า​ และน้ำสมุนไพรแช่มือแช่เท้าเพื่อความผ่อนคลาย

และในช่วงท้ายมีการสรุปผลการเรียนรู้ในฐานต่างๆ​ พร้อมออกแบบโปรแกรมในฐานเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)