108 อาชีพแก้จน By ศพช.ลำปาง

การดำเนินงาน 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ
โดย สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักสูตร อาชีพระยะสั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จำนวน 15 หลักสูตร

สนใจคลิก !!  https://online.pubhtml5.com/ytbr/rhue/#p=1


(Visited 1 times, 1 visits today)