บทความ/วิจัย ที่น่าสนใจ

ผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

งานวิจัย ศพช.ลำปาง ปี 64 

บทความแนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์

บทความแนวคิดด้านการพัฒนาผู้นำ

บทความด้านการสร้างความสามัคคี

บทความด้าน E-Learning

บทความด้านยุทธศาสตร์

(Visited 1 times, 1 visits today)